Handleiding ECOCAP Pro RV 4-Pack

1. Algemeen


1.1 Algemene beschrijving

De ECOCAP Led Pressure Alarm is een bandenspanning controle systeem dat is ontwikkeld om lage bandenspanning te melden, zowel bij een rijdende als een stilstaand voertuig. Deze RV-uitvoering is speciaal ontwikkeld om draadloos een melding te verzenden naar een scherm dat geplaatst kan worden in een cabine. Deze sensoren geven al een signaal af bij een spanningsverlies van 0,6 bar. Deze uitvoering geeft zowel een melding op de RV-Sensor op het ventiel, als ook op de ontvanger en het scherm.

Het systeem maakt gebruikt van radiosignalen. Deze worden uitgezonden op 433 MHz.

1.2 Aanbevelingen

Voor installatie van de RV-Sensor dient u het ventiel te controleren op vuil en/of beschadigingen. Reinig uw ventiel indien nodig. Beschadigde ventielen dienen vervangen te worden.

De RV-Sensoren zijn zelf-kalibrerend en zullen zichzelf aanpassen aan de bandenspanning bij elke (her-) installatie. Het is daarom essentieel vóór installatie van de sensoren de bandendruk te controleren en indien nodig aan te vullen naar de juiste bandenspanning (kijk voor uw geadviseerde bandenspanning in de handleiding van de producent van uw voertuig, vaak zit er een sticker aan de binnenkant van het portier aan de bestuurderszijde van uw voertuig met daarop de geadviseerde bandenspanning). Het bijvullen van uw banden is het beste met koude banden (tussen de 17°C en 25°C)

De meegeleverde RV-Beschermkap (nr. 3 in figuur 1 hieronder) welke u optioneel kunt monteren zijn er om te vermijden dat remstof, vuil e.d. de sensor extreem vervuilt, tevens zorgt de RV-Beschermkap voor een betere optische waarneming van het signaal op het ventiel.

De RV-Sensoren en bijbehorend systeem is een TPMS bandenspanning bewaking systeem. Dit is geen veiligheidssysteem.

Vaak wijken de standaard meters op de vulstations nogal eens af. Wij adviseren u daarom uw bandenspanning met een professionele meter te controleren voordat de RV-Sensor monteert.


Onder geen voorwaarden is het gebruik van de sensoren een middel om de verantwoordelijkheid op regelmatige controle van de bandenspanning te vermijden of af te schaffen. De controle dient te allen tijde volgens het boekje te gaan dat geleverd is door de fabrikant van het voertuig. Het is vitaal uw banden te allen tijde in goede conditie te houden voor een veilig weggebruik.


1.3 Inhoud van de doos

Deze doos bevat:

 1. RV Display
 2. 4x RV Sensor
 3. 4x RV Beschermkap
 4. 2x Anti-diefstal sleutel
 5. Metalen tester

Ook zit er los in de doos een 12-V naar USB adapter en een plakstrip om de RV display op vast te kunnen zetten indien u deze niet tegen het raam wenst. LET OP: Bewaar beide montagesleutels goed op! Deze heeft u beide nodig als u de batterij in de RV-Sensor wilt vervangen!

1.4 Beschrijving onderdelen

1.4.1 RV-Display

Het display is eenvoudig te monteren. Door de zuignap met plakstrip is het display op praktisch alle oppervlakten te monteren.

 1. Alarm reset knop.
 2. Groene LED
 3. TPMS LED
 4. Low battery warning LED
 5. Display houder. Kan gedraaid en gekanteld worden om in elke positie gemonteerd te worden.

De Radio / Visual sensor (hierna RV-Sensor genoemd) is de sensor die u op uw ventiel monteert. De RV-Sensor controleert 24 uur per dag, 7 dagen in de week, of uw bandenspanning nog correct is. Door het slimme ontwerp onthoudt de sensor de bandenspanning die op dat moment heerst in uw band. Als de bandenspanning 5% is gedaald, zal de RV-Sensor een dubbel signaal geven. Een optisch signaal op de RV-Sensor zelf (de rode LED zal gaan knipperen) en een radio signaal (de ontvanger krijgt een signaal dat er een noemenswaardig spanningsverlies is).

2. Installatie


2.1 Installatie in het voertuig

Voor een correcte installatie leest u eerst deze handleiding door voor u gaat installeren.

 1. Sluit de RV-Display aan met de meegeleverde 12-V naar USB adapter in uw sigarettenaansteker (12-V aansluiting). Steek daarvoor de USB kabel van de RV-Display in de 12-V naar USB adapter, en steek deze in uw sigarettenaansteker.
 2. De groene LED zal gaan branden als teken dat er stroom is, en de RV-ontvanger goed werkt. Ook zal het display een akoestisch signaal geven.

2.2 Installatie buiten het voertuig

2.2.1 Monteren van de RV-Sensoren

Controleer voordat u de RV-Sensor op uw band plaatst uw ventiel op oneffenheden. Indien uw ventiel beschadigd is mag u de RV-Sensor niet plaatsen. Dit kan extra drukverlies veroorzaken. Laat eerst door een erkend garagebedrijf uw ventiel vervangen.

De RV-Sensoren zijn in de fabriek al gekoppeld met uw RV-Display. Elke RV-Sensor heeft een uniek ID-nummer. Deze zijn vooraf geprogrammeerd en ingeleerd op uw RV-Display. U kunt deze sensoren testen door zelf een drukverlies te simuleren. U kunt dit doen door uit de doos de metalen tester te halen (nr. 5 van hoofdstuk “Inhoud van de doos”) en deze normaal op uw ventiel te schroeven. Schroef vervolgens de RV-Sensor op deze metalen tester met de bijgeleverde montagesleutel. Tijdens het monteren van de RV-Sensor hoort u lucht ontsnappen uit uw band. Dit is normaal.

Tijdens het opschroeven van de RV-Sensor zal de referentiekamer vollopen en de huidige bandendruk van uw band overgenomen worden door de RV-Sensor.

Schroef vervolgens de metalen tester van het ventiel (dus met de RV-Sensor erop). De RV-Sensor zal nu ‘denken’ dat er een drukverlies is, en een melding geven, visueel op de RV-Sensor, en op de RV-Display zal een melding (geluid en knipperende LED). Schroef nu met de bijgeleverde montagesleutel de RV-Sensor van de metalen tester, het optische signaal van de RV-Sensor zal uitgaan. Druk 2 maal op de Alarm Reset Knop (nr. 1 van hoofdstuk “RV-Display”) om het alarm te resetten. De RV-Sensor kunt u nu monteren op uw ventiel zonder de metalen tester. Tijdens het monteren van de RV-Sensor hoort u lucht ontsnappen uit uw band. Dit is normaal. Tijdens het opschroeven van de RV-Sensor zal de referentiekamer vollopen en de huidige bandendruk van uw band overgenomen worden door de RV-Sensor. Herhaal dit proces voor de overige RV-Sensoren. Schuif de meegeleverde beschermkappen over de RV-Sensoren ter bescherming van de sensoren. Zo voorkomt u dat er vuil e.d. uw RV-Sensor aantast.

Indien alles correct is aangesloten zal de groene LED (2) op het display continu branden.

2.3 Optioneel: Extra sensoren installeren

De set wordt standaard geleverd met 4 sensoren. Deze zijn in de fabriek al gekoppeld aan de RV-Display die in de doos zit. Indien u meer dan 4 banden op uw voertuig heeft (bijv. dubbel lucht) kunt u extra sensoren koppelen (apart verkrijgbaar). Het koppelen van deze extra sensoren gaat als volgt:

 1. Plaats het RV-Display in de ‘leer-modus’ door vijfmaal op de Alarm Reset knop (1) te drukken, waarbij u de vijfde maal de knop ingedrukt houdt (circa 5 seconden). De TPMS LED (3) zal continu branden. De RV-ontvanger staat in de leermodus.
 2. Druk éénmaal op de Alarm Reset knop (1) om het aanleren te starten. De Low battery warning LED (4) zal gaan knipperen.
 3. Monteer nu de RV-Sensor die u toe wilt voegen (zie 2.2.1 Monteren van de RV-Sensoren). Bij montage zal de RV-Sensor éénmaal knipperen ter controle dat hij werkt, bovendien zendt hij eenmaal een radiosignaal uit, deze zal de Display opvangen en deze unieke code toevoegen.
 4. Indien de RV-Sensor is toegevoegd zal op uw RV-Display de Low battery warning LED (4) uitgaan en zal u een kort geluidssignaal afgegeven worden door het display. Bij montage is het vaak lastig om dit geluid te horen. Verzekert u zichzelf van het feit dat de Low battery warning LED (4) uit is. De nieuwe RV-Sensor is nu gekoppeld aan uw RV-Display.

Indien u meer RV-Sensoren wilt toevoegen herhaald u stap 1 t/m 4 voor ieder toe te voegen RV-Sensor opnieuw.

Om het RV-Display uit de leermodus te halen houdt u de Alarm Reset knop (1) circa 5 seconden in. De TPMS LED (3) zal uit gaan. De RV-Ontvanger is nu uit de ‘leer-modus’ en functioneert weer normaal.

4. Wat te doen bij een alarm

4.1 Lage bandenspanning van uw voertuig

Bij een verlies van bandenspanning van +/- 5% zal de TPMS LED (3) gaan knipperen, bovendien zal een akoestisch signaal afgegeven worden. Het akoestische signaal is uit te schakelen door éénmaal op de Alarm Reset Knop (1) te drukken. Het alarm blijft knipperen maar het akoestische signaal is nu uit. Wijk uit naar een veilige parkeerplaats en controleer uw banden. De RV-Sensor die knippert, dient van het ventiel verwijderd te worden en die band dient weer op de juiste (door de fabrikant voorgeschreven) bandenspanning te worden gebracht. Nadat u de band weer op de juiste spanning gebracht heeft kunt u de RV-Sensor weer terug plaatsen. De RV-Sensor zal zich opnieuw instellen op de bandendruk die op dat moment heerst. U kunt het alarm op het display volledig resetten door nogmaals op de Alarm Reset knop (1) te drukken. De groene LED zal nu weer continu branden.

4.2 Batterijwaarschuwing van RV-Sensor

Indien de Low battery warning LED gaat knipperen is er een batterij bijna leeg. Dit is te controleren door de banden na te lopen. 1 van de RV-Sensoren zal geel knipperen. Deze batterij is bijna leeg, maar deze is vervangbaar. Alleen raden wij af om dit zelf te doen. Aangezien dit een stuk ervaring enhandigheid vereist, is het lastig om dit in één keer goed te doen. De kans op schade in de sensor is dan zeer groot. Neemt u contact met ons op (E: info@powerfullsales.nl of T: 0316 712 500) voor een zeer voordelige aanbieding van volledige revisie van uw RV-Sensor. Toch zelf vervangen? Dit is op eigen risico.


5. Problemen oplossen

Als u denkt dat er een probleem is met het systeem, controleert u eerst alle onderstaande punten en volgt u de tips voor het oplossen van problemen. U kunt de meeste problemen zelf oplossen. Indien u extra hulp nodig hebt, biedt het onze website u de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen. Ga hiervoor naar onze website op http://www.powerfullsales.nl/ecocap-rv.

5.1 Het probleem bepalen

Controleer eerst de volgende punten:

· Het netsnoer van de ontvanger goed is aangesloten op de spanningsbron;

· De USB-Kabel tussen het RV-Display en de Ontvanger goed is aangesloten;

· De RV-Sensoren goed op het ventiel gemonteerd zijn.

5.2 Onderhouds- en foutmeldingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen:

Foutmelding

Oorzaak

Wat te doen

De groene LED op het display blijft knipperen na het op spanning brengen van een band met een te lage bandendruk

Het systeem is nog in de alarm modus en dient een reset te krijgen.

Druk tweemaal snel op de Alarm Reset Knop op het display.

Er is nog een andere band met een te lage bandendruk.

Controleer alle sensoren die gemonteerd zijn op uw ventielen. Verwijder de knipperende sensoren en breng de band weer op spanning. Monteer daarna de sensoren terug op de ventielen.


6. Onderhoud, garantie en contact

6.1 Onderhoud

Het is aan te raden een druppel olie in de anti-diefstal sleuf te laten lopen bij de eerste installatie. Bij elke herinstallatie, dient u de sensor te reinigen en de sleuf van het anti diefstal slot te voorzien van een druppel olie.

6.2 Garantie

De fabrikant garandeert dat de sensoren conform hun specificaties op moment van aankoop, zonder fabricage fouten en of afwijkingen die hen ongeschikt zouden maken voor gebruik. De sensoren zijn vanuit fabriekswegen voorzien van een garantie met een looptijd van 24 maanden na factuur datum. uitgezonderd hiervan zijn:

 • Slechte bewaring of installatie;
 • Slecht of abnormaal gebruik;

· Contact met corosieve en andere gevaarlijke stoffen;

· Enig andere handeling of verwaarlozing niet vermeld in de handleiding, of door enig falen, enig andere redelijke instructies te volgen door de fabrikant gegeven in verband met goed gebruik van de sensoren;

· Vervanging van de batterijen en dichtingsringen door een niet geautoriseerd servicecenter.

De garantie gegeven onder deze omstandigheden vormt de enige garantie van de eigenaar en sluit elke andere vorm van garantie impliciet of expliciet uit bij afwijkingen van het product. De enige verplichting van de retailer is beperkt tot een vervangende sensor aan te bieden als alleenrecht of schadeloosstelling. De garantie zal worden beheert en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar de verkoop wordt gemaakt.

De sensoren garanderen NIET dat een activatie van het alarm en de herkenning door de gebruiker schade zullen vermijden aan de banden veroorzaakt door eventueel eerder gebruik met te lage bandenspanning.

De RV-Sensor werkt met radiostraling. Doordat deze straling onderhevig kan zijn aan storingen, is er geen garantie op het ontvangen van het signaal.


6.3 Contact

Powerfull Sales Promotion B.V. is de importeur van de ECOCAP LED PRESSURE ALARM voor Nederland. Onze contactgegevens zijn:

Powerfull Sales Promotion B.V.
Schalmei 41
6904 PZ Zevenaar
T: (0) 0316 712 500
F: (0) 0316 712 501
E: info@powerfullsales.nl
W: www.powerfullsales.nl

KVK nummer: 09137751
BTW nummer: NL812 419 212 B01

Onze algemene voorwaarden kunnen wij u op aanvraag toesturen. Of u kunt ze bekijken op www.powerfullsales.nl/terms

Ook kunt u op onze website kijken voor veel gestelde vragen per product. Staat uw vraag er niet tussen? Stel hem aan een van onze medewerkers en u krijgt een persoonlijk antwoord. Wij zullen deze vraag ook op internet publiceren (indien gewenst anoniem, normaal plaatsen wij alleen uw voornaam) voor een compleet overzicht van vragen met bijbehorende antwoorden.